Ανακοινώνεται ότι η έναρξη υποβολής αιτήσεων των φοιτητών  (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψ. διδακτόρων)
για συμμετοχή στις δράσεις Erasmus+, ακαδημαϊκού έτους 2017/18, με σκοπό

i) τις Σπουδές και

ii) την Πρακτική Άσκηση

ορίζεται για τη Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

Το κείμενο της Προκήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα http://erasmus.uoi.gr
πριν την 13η Μαρτίου 2017.

Από τη

Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Τ. 26510-07519, 07264, 07107

E. erasmus@uoi.gr

FB: Erasmus+ University of Ioannina