Ακολουθεί ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Santiago de Compostela, αναφορικά με τη δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών (μεταπτυχιακών, υποψ. διδακτόρων και μετα-διδακτορικών)
σε προγράμματα Erasmus Mundus Action 2 (project MARHABA). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας με το Ίδρυμα - Συντονιστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus.mundus@usc.es.

 

Dear Colleagues,

Greetings from University of Santiago de Compostela, the coordinator of the Erasmus Mundus Action 2 scholarship project MARHABA.

We are glad to announce that it is time for considering new opportunities: European students can now apply for a scholarship within our MARHABA project.

The deadline for this 3rd call for applications is on February the 7th, 2017.

All information concerning MARHABA can be found at www.usc.es/marhaba

                                                                                                                                                                                  

The current call for applications covers mobility from the EU to Iran and Iraq (Kurdistan region).

European candidates can apply for 3 types of mobility according to their academic level:

•        Master

•        Doctorate (PhD)

•        Post-doctorate

 

The project covers travel and insurance costs for the selected applicants, as well as scholarship-related expenses such as visa or residence permits.

Additionally, the following monthly allowances will be transferred to the selected applicants according to their academic level during their stay abroad:

 

•        €1,000 for Master

•        €1,500 for Doctorate

•        €1,800 for Post-doctorate

 

Tuition fees:

MARHABA grantees do not pay any tuition fees at the host university.

PLEASE NOTE: All European candidates must apply under TG2 (Target group 2).

Kind regards,

Erasmus Mundus MARHABA Team

University of Santiago de Compostela - International Office
Casa Jimena e Elisa Fernández de la Vega - Casas Reais nº 8
CP 15782 Santiago de Compostela (A Coruña)Spain
e-mail: erasmus.mundus@usc.es

https://www.facebook.com/marhabaerasmus/