Προς τους
φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψ. διδάκτορες)
του Τμήματος Χημείας

Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ανακοινώνει την αναβολή της ενημερωτικής τμηματικής συνάντησης για τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας, που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 12/01/2017, λόγω της διακοπής του εκπαιδευτικού έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας.

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων