Προς τους
φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψ. διδάκτορες)
του Τμήματος Χημείας

Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ανακοινώνει την αναβολή της ενημερωτικής τμηματικής συνάντησης για τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας, που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16/12/2016.

Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στις αρχές Ιανουαρίου 2017.

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων