Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στη δράση «Κινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία», μέσω του προγράμματος Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2016/17,
παρατείνεται έως τις 30 Δεκεμβρίου 2016 (αντί τις 15 Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4362/11-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου, έως και την
30η Δεκεμβρίου 2016, τα εξής δύο (2) δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση για Διδασκαλία (προσβάσιμη στον σύνδεσμο: http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStaff_Teaching/),
  2. Γραπτή πρόσκληση για διδασκαλία (e-mail) από τον Πρόεδρο ή μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος υποδοχής (Host department).