Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δημοσιεύει την Προκήρυξη για την υλοποίηση της δράσης
"Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία", μέσω του προγράμματος
Erasmus+/Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων, ακαδημαϊκού έτους 2016/17.

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες και η διαδικασία αίτησης παρουσιάζονται στον σύνδεσμο
http://erasmus.uoi.gr/info/114/exerhomeni-kinitikotita-prosopikoy-gia-didaskalia-akad-etoys-2016-17

Προβλέπονται (κατ'εκτίμηση) 15 κινητικότητες, ενώ θα χρηματοδοτηθούν 2 επιπρόσθετες κινητικότητες μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης
(http://www.career.aueb.gr/erasmus.htm) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 15η Δεκεμβρίου 2016.

Περίοδος υλοποίησης δραστηριοτήτων: 1η Φεβρουαρίου 2017 έως και 31η Μαρτίου 2018.

Από τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
(Τ. επικοινωνίας: 26510-07105, 7106, E. dsiamopu@cc.uoi.gr)