Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις Σπουδές

Είστε εδώ

Είσαι φοιτητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;

Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό;

Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;

Να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου σε ένα ξένο Πανεπιστήμιο με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση
ή να επιμορφωθείς;

Να κάνεις νέους φίλους;

Να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου στην ξένη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσεις για να σπουδάσεις ή να επιμορφωθείς;

Να ζήσεις μια ανεπανάληπτη εμπειρία;

Όλα τα παραπάνω μπορείς να τα πραγματοποιήσεις ταυτόχρονα, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Erasmus+ (ΚΑ1/ΒΔ1).

Ανάτρεξε στους παρακάτω συνδέσμους και ... οραματίσου με τη βοήθεια των ταινιών μικρού μήκους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα Erasmus+

Προωθητικό Βίντεο για το πρόγραμμα Erasmus του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Συνοπτικός Οδηγός για τους φοιτητές για τη δράση Σπουδές - Step by Step

Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα οφέλη που αποκομίζουν οι φοιτητές Erasmus+

Ταινία μικρού μήκους για το πρόγραμμα Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ;

Συμβάλλει στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων:
–  Βελτιώνονται οι γλωσσικές τους δεξιότητες
–  Μαθαίνουν να ανταπεξέρχονται σε δυσκολίες
–  Αποκτούν διαπολιτισμικές γνώσεις
–  Ανοίγουν οι ορίζοντες - προσωπικοί και επαγγελματικοί
Ενισχύει την απασχολησιμότητα.

Σκοπός της κινητικότητας είναι η τόνωση της προσωπικής εξέλιξης των ατόμων και η βελτίωση των επαγγελματικών τους προοπτικών.

 


 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τη λήψη πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος. Συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία πτυχιακής εργασίας, διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας, ή διδακτορικής διατριβής.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Προπτυχιακοί φοιτητές (δευτεροετείς και άνω)
 2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές
 3. Υποψήφιοι Διδάκτορες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές οι οποίοι είναι:

1. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ (όπως ορίζεται παρακάτω),

2. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές σε Πανεπιστήμιο που εδρεύει σε κάποια από τις παρακάτω επιλέξιμες χώρες (υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική κινητικότητα προβλέπεται από αντίστοιχες διαπανεπιστημιακές συμφωνίες μεταξύ των Ιδρυμάτων):

- Τα 27 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεν είναι επιλέξιμες οι κινητικότητες εντός της Ελλάδας)

- Τις χώρες: Ηνωμ. Βασίλειο, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Σερβία, Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

- Τις υπερπόντιες χώρες και Επικράτειες (οι οποίες καθορίζονται στην υπ. αριθμ. 2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου)
(Γροιλανδία, Νέα Καληδονία και εξαρτημένα εδάφη, Γαλλική Πολυνησία, Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής, Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα, Μαγιότ, Σαιν Πιερ και Μικελόν, Αρούμπα, Ολλανδικές Αντίλλες, Ανγκουίλα, Νήσοι Κέιμαν, Νήσοι Φώκλαντ, Νότια Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σάντουιτς, Μονσεράτ, Νήσοι Πιτκαιρν, Αγίνα Ελένη, Νήσος της Αναλήψεως και Τριστάν ντα Κούνια, Βρετανικό Έδαφος της Ανταρκτικής, Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού, Νήσοι Τερκς και Κάικος, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι)

Υπάρχουν περιορισμένες θέσεις για κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο των ως άνω χωρών. Καλούνται οι φοιτητές να συμβουλεύονται τον πίνακα με τις Διμερείς Συμφωνίες (Inter-institutional Agreements) που έχουν υπογράψει τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας.

Η κινητικότητα προς Ελβετία δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Erasmus+, αλλά στο πλαίσιο Ελβετο-Ευρωπαϊκής συνεργασίας, με υποτροφίες που θα χορηγούνται από τα ελβετικά Πανεπιστήμια στους δικαιούχους και εφόσον, τα Πανεπιστήμια αυτά δέχονται να χρηματοδοτήσουν εισερχόμενους φοιτητές. Κινητικότητες για πρακτική άσκηση στην Ελβετία χρηματοδοτούνται μόνο εάν και εφόσον η τοποθέτηση για πρακτική άσκηση συντονίζεται από Ελβετικό Πανεπιστήμιο.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ υποστηρίζεται κυρίως εισερχόμενη κινητικότητα. Ελάχιστες θέσεις θα προβλέπονται για εξερχόμενη κινητικότητα, 3ου κύκλου (υποψήφιοι διδάκτορες), για τις οποίες θα δημοσιευθεί ξεχωριστή Προκήρυξη.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Οι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ (όπως αναφέρονται παραπάνω), οι οποίοι διαμένουν προσωρινά - λόγω φοίτησης σε Πανεπιστήμιο - στην Ελλάδα, είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε κινητικότητα Erasmus+ προς τη χώρα προέλευσής τους (για παράδειγμα, Κύπριος φοιτητής που σπουδάζει στην Ελλάδα και επιθυμεί να υποβάλει πρόταση για κινητικότητα Erasmus+ προς την Κύπρο). Ωστόσο, σημειώνεται ότι θα δίδεται εξαρχής χαμηλή προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτών των υποψηφίων κατά την αξιολόγησή τους από τα Τμήματα προέλευσης.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η περίοδος παραμονής στο εξωτερικό για σπουδές, μπορεί να κυμαίνεται από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες.

Πρόθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ο ελάχιστος επιδοτούμενος χρόνος για Σπουδές να είναι τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες ενώ ο μέγιστος επιδοτούμενος χρόνος να είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες.

Μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα των 6 ημερολογιακών μηνών (χρηματοδοτούμενα ή μη) θα ισχύσουν κατ'εξαίρεση και μόνο με σχετική και αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος προέλευσης.

Διευκρινίζεται ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν μαθήματα σε Πανεπιστήμιο - εταίρο και συνεπώς να αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της εκεί εξεταστικής περιόδου, μετακινούνται κατ'ελάχιστον για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Κάθε φοιτητής, μπορεί να μετακινηθεί έως 12 μήνες συνολικά (με ή χωρίς υποτροφία), ανά κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), ανεξαρτήτως δράσης. Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγενέστερου προγράμματος LLP/Erasmus μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Erasmus+, μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών συνολικά, ανά κύκλο σπουδών.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-23)

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές θεωρείται συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας.

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει υποτροφίες κινητικότητας σε χιλιάδες φοιτητές. Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλαδή τις δαπάνες μετακίνησης και πιθανόν το υψηλότερο κόστος
ζωής στη χώρα υποδοχής. Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ κυμαίνεται από € 420 έως € 520, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής και σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

520 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 1

(χώρες με υψηλό
κόστος διαβίωσης):

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λεχτενστάιν, Νορβηγία

470 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 2

(χώρες με μεσαίο
κόστος διαβίωσης):

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα,  Πορτογαλία

420 €/μήνα για τις χώρες της Ομάδας 3

(χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης):

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία 

Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλ. τα έξοδα ταξιδιού, τη γλωσσική προετοιμασία – εάν είναι αναγκαία – και το ενδεχόμενο υψηλότερο κόστος ζωής στη χώρα υποδοχής. Οι υποτροφίες δεν αποσκοπούν στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό. Η καταβολή της υποτροφίας γίνεται σε δύο δόσεις: λίγο πριν ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αναχώρηση του φοιτητή για το εξωτερικό, καταβάλλεται στον δικαιούχο προπληρωμή που ισούται με το 80% του ποσού υποτροφίας που δικαιούται. Μετά την επιστροφή του φοιτητή και εφόσον η περίοδος σπουδών κρίνεται επιτυχής (από το οικείο Τμήμα προέλευσης του φοιτητή), καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπολειπόμενο 20%.

Οι φοιτητές δεν υποβάλλονται σε πανεπιστημιακά έξοδα (π.χ. δίδακτρα, έξοδα εγγραφής, εξετάσεις, πρόσβαση σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις και βιβλιοθήκες, κ.α.) στο ίδρυμα υποδοχής για την προσυμφωνημένη περίοδο σπουδών. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές επιβαρύνσεις, όπως π.χ. έξοδα ασφάλισης, έξοδα έκδοσης δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους και δαπάνες για τη χρήση διαφόρων μέσων, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου κ.α., ίδιες με αυτές που ισχύουν και για τους εγχώριους φοιτητές. Επίσης, οι φοιτητές οφείλουν να μεριμνήσουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για μετακίνηση προς χώρες – μέλη της Ε.Ε.), ή διαφορετικά Ιδιωτικής Ασφάλισης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (για μετακίνηση προς χώρες εκτός Ε.Ε., όπως η Τουρκία).

 

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι φοιτητές υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα στο πλαίσιο Προκήρυξης (Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) που δημοσιεύεται από τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Στο πλαίσιο της Προκήρυξης αξιολογούνται, επιλέγονται και προγραμματίζονται οι κινητικότητες φοιτητών που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Πριν και κατα τη διάρκεια της Προκήρυξης καθώς και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των αιτήσεων ανακοινωώνονται τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών (από τα οικεία Τμήματα).

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (ZERO GRANT STUDENTS)

Στο τομεακό πρόγραμμα Erasmus+ υπάρχει πρόβλεψη για τους «Φοιτητές Erasmus+ χωρίς υποτροφία», δηλ. τους φοιτητές, οι οποίοι πληρούν όλα τα κριτήρια κινητικότητας, χαίρουν όλων των προνομίων που συνεπάγεται η ιδιότητα του φοιτητή Erasmus+, αλλά στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί υποτροφία κινητικότητας. Οι κανόνες κινητικότητας, εκτός των κανόνων που αφορούν στη χορήγηση υποτροφιών, ισχύουν και για τους φοιτητές Erasmus+ χωρίς υποτροφία.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δηλαδή το Τμήμα προέλευσης του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης) σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών (παρομοίως συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης). Ο φοιτητής Erasmus+ εφοδιάζεται με έγγραφη ενυπόγραφη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement for Studies), το περιεχόμενο της οποίας έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ του φοιτητή, του Ιδρύματος υποδοχής και του Τμήματος προέλευσής του, σχετικά με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει στο Ίδρυμα υποδοχής ή το ερευνητικό έργο (πτυχιακή εργασία, διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, διδακτορική διατριβή) που θα διεξάγει. Συνιστάται, η Συμφωνία Σπουδών να περιέχει μαθήματα του εξαμήνου σπουδών κατά το οποίο μεταβαίνει ο φοιτητής στο εξωτερικό. Μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο ή ανέφικτο, και προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαραίτητος φόρτος εργασίας (περίπου 30 ECTS credits) και μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τμηματικώς υπευθύνου αλλά και των αρμοδίων καθηγητών, μπορούν να γίνουν δεκτά, σε περιορισμένο αριθμό, χρωστούμενα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων. Προϋπόθεση για την σωστή επιλογή των μαθημάτων που θα αναγραφούν στη Συμφωνία Σπουδών είναι η γνώση του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου υποδοχής (μέσω της ιστοσελίδας του). Το περιεχόμενο των μαθημάτων που επιλέγει ο φοιτητής πρέπει να έχει ανάλογο περιεχόμενο με αντίστοιχα μαθήματα του Τμήματος προέλευσής του, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι ταυτόσημο. Τέλος, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με την έναρξη της φοίτησής τους στο εξωτερικό θα έχουν δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος σπουδών τους μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών τους.

 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η  αποτυχία ενός φοιτητή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Σπουδών, δύναται να αποτελέσει λόγο να μην του χορηγηθεί το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας του ή και να του ζητηθεί μερική ή πλήρης επιστροφή της υποτροφίας (80%) που έχει ήδη λάβει. Δεν θα ζητείται επιστροφή της υποτροφίας στις περιπτώσεις που ο φοιτητής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες δραστηριότητές του στο εξωτερικό λόγω απόλυτα αιτιολογημένης ανωτέρας βίας (π.χ. λόγους υγείας), η οποία θα γίνει αποδεκτή από το Τμήμα προέλευσης του φοιτητή και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως και στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προκειμένου να υπηρετούνται οι μαθησιακοί στόχοι σε κάθε επιστημονική περιοχή με τον τρόπο που κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου θέλει να θεραπεύει, έχουν θεσπιστεί κριτήρια επιλογής από κάθε Τμήμα ξεχωριστά βάσει των οποίων πραγματοποιείται η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ και η επιλογή των τελικών δικαιούχων. Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων, ορίζονται ως η ελάχιστη δικλείδα διασφάλισης της αξιοκρατικής επιλογής των καλύτερων φοιτητών και της καλής φήμης του Ιδρύματός μας στο εξωτερικό. Τα κριτήρια επιλογής θα είναι γνωστοποιημένα (δημόσια, με πρόσβαση από όλους, συνεχώς) στους φοιτητές του κάθε Τμήματος καθ’όλη την περίοδο της υποβολής των αιτήσεων και της αξιολόγησής τους, έως και την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών που επιλέγονται για συμμετοχή (με οικονομική επιχορήγηση) στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+ εξαρτάται από το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η χρηματοδότηση που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατανέμεται στα Τμήματα του Ιδρύματός μας. Εν συνεχεία, κάθε Τμήμα βάσει του αριθμού των αιτήσεων των φοιτητών και της κατάταξης που πραγματοποιείται από τα αρμόδια Όργανα του Τμήματος, διαμορφώνει τον τελικό κατάλογο των αρχικά επιλεγέντων προς μετακίνηση με οικονομική επιχορήγηση.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ότι τα παρακάτω κριτήρια θα ισχύουν:

(i) Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στη χώρα υποδοχής, το οποίο θα αποδεικνύεται από τον υποψήφιο με την κατάθεση του αντίστοιχου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

(ii) Χαμηλή προτεραιότητα στις κινητικότητες προς τη χώρα προέλευσης (π.χ. Κύπρος για Κύπριους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του παν/μιου υποδοχής που τους ενδιαφέρει, προκειμένου να πληροφορηθούν για το ακριβές επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, καθώς και στον πίνακα των Διμερών Συμφωνιών. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα απαιτεί ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας το Β2 (με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης), έστω και αν το συνεργαζόμενο παν/μιο απαιτεί ως κατ’ελάχιστο το Β1. Επίσης, ενδέχεται κάποια Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να απαιτήσουν υψηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας, για παράδειγμα C1.

Άλλα κριτήρια, όπως είναι η ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή (αριθμός και βαρύτητα χρωστούμενων μαθημάτων, μέσος όρος βαθμολογίας), το επίπεδο σπουδών, τα κίνητρα συμμετοχής, η πιθανότητα ισοψηφίας υποψηφίων κ.α., ορίζονται επακριβώς από το κάθε Τμήμα ξεχωριστά.

 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (φοιτητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Συνεπώς, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση. Στην σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ περιγράφεται όλη η διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση. Ωστόσο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τ. 26510-07107, 07264, E-mail: erasmus@uoi.gr) για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις (Έγγραφο του ΙΚΥ για τα ΑμεΑ). 

Επίσης, εφόσον πληρούνται κατά τα λοιπά όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης φοιτητή που θέτει το οικείο Τμήμα, ενδέχεται να υπάρξει και ειδική μοριοδότηση σε περιπτώσεις φοιτητών με ειδικές ανάγκες.

 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ONLINE ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Online Linguistic Support - OLS)

(κατά τη διάρκεια της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική υποστήριξη των μετακινούμενων φοιτητών στο εξωτερικό, διότι μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα στην κινητικότητα και επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει  διαδικτυακά (on–line) μαθήματα γλωσσικής υποστήριξης των μετακινούμενων φοιτητών.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικτυακή γλωσσική υπηρεσία θα δοθούν στους επιλεγέντες φοιτητές Erasmus+ πριν την έναρξη της κινητικότητάς τους, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν και στη συνημμένη παρουσίαση ή στην ιστοσελίδα για τα OLS.

 

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι φοιτητές που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές, ενδεχομένως να δικαιούνται προσαύξηση των 100 ευρώ ανά μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι το ακόλουθο:

- Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων - εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα - όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του/της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντοντος, να μην υπερβαίνει το ποσο των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Ορισμοί:

- Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας
από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.

- Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη
το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Οι υποψήφιοι φοιτητές Erasmus+ που ανήκουν σε μία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες μπορούν να προσκομίσουν (στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων) φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος ή/και Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν (εάν ήδη δεν έχουν) λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την εξής μορφή: Ονοματεπώνυμο@πάροχος.com ή gr (το ονοματεπώνυμο θα πρέπει να αναγραφεί με λατινικούς χαρακτήρες). Αν απαιτείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τελεία (.) ανάμεσα στο όνομα και το επίθετο. Ο πάροχος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πάροχος στο διαδίκτυο (π.χ. gmail, hotmail κ.α.). Εναλλακτικά, ενημερώνονται οι φοιτητές ότι έχει ενεργοποιηθεί e-mail της μορφής username@uoi.gr, όπου username είναι το όνομα χρήστη και password ο κωδικός πρόσβασης που έχουν στο φοιτητολόγιο (cronos). Όλη η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μόνο μέσω των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
 2. Οι φοιτητές δεν θα συμπεριλάβουν και δεν θα αναγράφουν στην Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement for Studies) μαθήματα ξένης γλώσσας.
 3. Προτρέπονται οι φοιτητές να μελετούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες των παν/μιων υποδοχής για το πρόγραμμα Erasmus+. Θα πρέπει οι ίδιοι να διερευνούν την υποχρέωση ηλεκτρονικής εγγραφής (online application) καθώς και τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες. Η έρευνα για τις δυνατότητες στέγασης στο παν/μιο υποδοχής είναι αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών οι οποίοι θα πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις πληροφορίες της ιστοσελίδας για το πρόγραμμα Erasmus+ του παν/μιου υποδοχής και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που υποδεικνύονται βάσει των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων. 
 4. Επισημαίνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές πως για το εξάμηνο που διένυσαν στο εξωτερικό ως φοιτητές Erasmus+, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική του πανεπιστημίου υποδοχής και μόνο στην επαναληπτική εξεταστική (Σεπτεμβρίου) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν για παράδειγμα, η ημερομηνία επιστροφής του φοιτητή από το εξωτερικό, συμπίπτει με την έναρξη της εξεταστικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο φοιτητής δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν, παρά μόνον στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Αν ο φοιτητής παρά ταύτα συμμετάσχει στην εν λόγω εξεταστική, παρά τη ρητή απαγόρευση, η Γραμματεία του Τμήματός του σε καμία περίπτωση δεν θα καταχωρήσει στο φοιτητολόγιο αντίστοιχες βαθμολογίες.

 5. Επισημαίνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές πως θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματός τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πριν την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν αναφορικά με τη δήλωση μαθημάτων για συμμμετοχή στην επαναληπτική εξεταστική (Σεπτεμβρίου).

 6. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής για λόγους ανωτέρας βίας από τον ίδιο τον φοιτητή, ενώ έχει επιλεγεί για μετακίνηση, ο φοιτητής θα δικαιούται να υποβάλει (κατά την επόμενη προκήρυξη που θα δημοσιεύσει η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων) εκ νέου αίτηση για μετακίνηση, αλλά με χαμηλή προτεραιότητα επιλογής. Ωστόσο, δεσμεύεται να ενημερώσει εγγράφως (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) και έγκαιρα για την αδυναμία του να μετακινηθεί το Πανεπιστήμιο υποδοχής στην περίπτωση των σπουδών, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (erasmus@uoi.gr).

 7. Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα επιλεγούν για συμμετοχή σε δράση κινητικότητας του προγράμματος Eramus+ και διαμένουν στις φοιτητές κατοικίες, ότι σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Άρθρο 8, ισχύουν τα εξής:
  Σε περίπτωση απουσίας από τις Φ. K. για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών πρέπει να ενημερώνεται οπωσδήποτε η Γραμματεία του αρμοδίου Τμήματος Πρόνοιας. Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγών διάρκειας πέραν των 2 μηνών, παραδίδουν το δωμάτιο, για να εξυπηρετούνται στο διάστημα αυτό έκτακτες στεγαστικές ανάγκες φοιτητών.

 8. Για πληροφορίες αναφορικά με το Φοιτητικό Δίκτυο Erasmus (ESN Ioannina), οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική διεύθυνση esn.ioannina@yahoo.gr
 9. Εφιστούμε την προσοχή στους φοιτητές κατά την ενοικίαση σπιτιού, καθώς έχουν υπάρξει στο παρελθόν, περιστατικά εξαπάτησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί. Προτείνεται να χρησιμοποιούν πιστοποιημένες ιστοσελίδες, να προβαίνουν σε κάθε δυνατή διασταύρωση των στοιχείων που τους παρέχονται και καλύτερα ίσως να απαντάνε οι ίδιοι σε αγγελίες, παρά να δέχονται προσφορές. Επίσης να είναι επιφυλακτικοί όταν ο τραπεζικός λογαριασμός που τους δίνεται είναι σε άλλη χώρα από αυτήν που πρόκειται να μετακινηθούν.

Για τη σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τ. 26510-08454, E-mail: career@uoi.gr).

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

 • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
  Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
  45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
 • FAX: (+30) 26510-07024
 • Email: piro@cc.uoi.gr