Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility)

Είστε εδώ

Η Διεθνής Κινητικότητα αφορά συνεργασίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα χωρών-Εταίρων (εκτός Ε.Ε.).

Tο Πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility («Διεθνής Κινητικότητα») χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών που συμμετέχουν στο Erasmus+ (Ε.Ε. + Ισλανδία + Λιχτενστάιν + Νορβηγία + FYROM + Τουρκία) και τρίτων χωρών, εκτός Ευρώπης (χωρών-Εταίρων). Η κινητικότητα αφορά σπουδές, διδασκαλία και επιμόρφωση. Σύμφωνα με το ΙΚΥ, που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού: «Σκοπός της δράσης είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) ελκυστικό σε διεθνείς φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα τη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ΕΕ».

Οι Δι-ιδρυματικές συνεργασίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα χωρών-Εταίρων, που αφορούν πολύ συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, έχουν ως εξής:

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Ιατρικής

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Αίτηση για συμμετοχή στη δράση Erasmus+ International Credit Mobility για κινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία μπορούν να υποβάλουν τα Μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες) καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο. Η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στη δράση κινητικότητας με σκοπό τη διδασκαλία χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αμεροληψία της διαδικασίας, εκτελείται με τρόπο δίκαιο, παρουσιάζει συνοχή και είναι δεόντως τεκμηριωμένη. Προτεραιότητα δίδεται σε μέλη ΔΕΠ τα οποία είχαν την πρωτοβουλία για την έναρξη της συνεργασίας με το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο και τεκμηριώνουν υφιστάμενη (στο πλαίσιο άλλων δράσεων) συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και Τμήμα υποδοχής στη χώρα - εταίρο.

Αίτηση για συμμετοχή στη δράση Erasmus+ International Credit Mobility για κινητικότητα με σκοπό τις Σπουδές μπορούν να υποβάλουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η συμμετοχή των φοιτητών στη δράση κινητικότητας με σκοπό τις Σπουδές χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αμεροληψία της διαδικασίας, εκτελείται με τρόπο δίκαιο, παρουσιάζει συνοχή και είναι δεόντως τεκμηριωμένη. Προτεραιότητα δίδεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των Τομέων και/ή Εργαστηρίων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που είχαν την πρωτοβουλία για την έναρξη της συνεργασίας με το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο και Τμήμα υποδοχής στη χώρα - εταίρο (όπως περιγράφεται παραπάνω). Στην περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, απαιτείται εκτός από την (i) Αίτηση Συμμετοχής, (ii) Βεβαίωση για το αντικείμενο των Σπουδών, από τον αντίστοιχο Τομέα και/ή Εργαστήριο όπου εκπονεί τις μεταπτυχικές ή διδακτορικές σπουδές του ο υποψήφιος, (iii) βιογραφικό σημείωμα (με κατάθεση στην υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου) καθώς και (iv) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Motivation Letter). Η τελική έγκριση για συμμετοχή στις δράσεις κινητικότητας δίδεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου βάσει προτεραιοτήτων που συνδέονται με τις οδηγίες του προγράμματος και τις επιλογές του Ιδρύματος, καθώς το πρόγραμμα είναι Ιδρυματικό.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της κινητικότητας είναι η 31η Ιουλίου 2017.

Αίτηση φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ (International Credit Mobility)

Αίτηση μελών διδακτικού προσωπικού για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ (International Credit Mobility)

 

Ministry of Foreign Affairs, C GEN. DIRECTORATE FOR EUROPEAN AFFAIRS

Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου για εξερχόμενη κινητικότητα προσωπικού και φοιτητών

Yπηρεσιακό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στις μετακινήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας (ΚΑ107)

Εντυπωσεις φοιτητων

 

Φλέρταρα με την ιδέα του Erasmus από το πρώτο έτος των σπουδών.

Κ.Ε.

Η δική μου εμπειρία Erasmus ξεκινά στις 30 Αυγούστου του 2014.

Τ.Φ.

Ονομάζομαι Δημήτριος-Γεώργιος Ακεστορίδης και είμαι μεταπτυχιακός απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα Erasmus+ μου έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσω πρακτική άσκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο του St Andrews. Από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 2016 εργάστηκα ως Επισκέπτης Ερευνητής στο CRAWDAD, το μεγαλύτερο αρχείο δεδομένων ασύρματων δικτύων, που αριθμεί περισσότερους από 9000 χρήστες από 116 χώρες.

Δημήτριος-Γεώργιος Ακεστορίδης

Erasmus! Μία λέξη, αμέτρητες γνωριμίες, εμπειρίες, συναισθήματα!

Π.Ρ.

Τελευταια Νεα

 
Σερβία: Επιλέξιμη χώρα για ενδο-ευρωπαϊκή κινητικότητα
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και της ενδο-ευρωπαϊκής κινητικότητας, ενημερώνουμε τους...
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2019 - EAC/03/2018_Πρόγραμμα Erasmus+
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα "Erasmus+", το...
Εικαστικός Διαγωνισμός #ErasmusDays2018
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει εικαστικό διαγωνισμό, με θέμα: «Πρόγραμμα Erasmus: πώς οι...
Eurydice report: the organisation of the Academic Year in Europe
Στον παρακάτω σύνδεσμο έχει αναρτηθεί έκδοση της Ευρυδίκης για την οργάνωση του Ακαδημαϊκού έτους...
 

Σε βοήθησε το Erasmus+
στην εύρεση εργασίας;

Πείτε μας τις εντυπώσεις σας!

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

  • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
    Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
    45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
  • FAX: (+30) 26510-07024
  • Email: piro@cc.uoi.gr