Εξερχόμενη Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση, ακαδ. έτους 2017-18

Είστε εδώ

Με σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου δημοσιεύεται, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η

Προκήρυξη για την Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ορίζεται η 11η Μαΐου 2018.

Οι δραστηριότητες επιμόρφωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από 28 Μαΐου 2018 έως και 31 Μαΐου 2019.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης (σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου) έχουν

- Καθηγητές ΔΕΠ (Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες),

- Μέλη Διοικητικού Προσωπικού (επί θητεία, μόνιμοι, ΙΔΑΧ και με έμμισθη εντολή),

- Μέλη Ε.Ε.Π.

- Μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και

- Συμβασιούχοι που στελεχώνουν διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την σχετική Προκήρυξη.

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

  • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
    Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
    45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
  • FAX: (+30) 26510-07024
  • Email: piro@cc.uoi.gr