Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση, ακαδ. έτους 2017-18

Είστε εδώ

Απόφαση Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αρ. πρωτ. 8854/23-01-2018

 

Έγκριση κινητικοτήτων από το Πρυτανικό Συμβούλιο (σύμφωνα με την απόφαση αρ. πρωτ. 15862/19-06-2018)
 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, δημοσιεύεται η

Προκήρυξη για την Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ορίζεται η 11η Μαΐου 2018.

Οι δραστηριότητες επιμόρφωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από 28ης Μαΐου 2018 έως και 31ης Μαΐου 2019.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης (σύμφωνα με το Πρυτανικό Συμβούλιο) έχουν

- Καθηγητές ΔΕΠ (Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας, Αναπληρωτές Καθηγές, Επίκουρους Καθηγητές, Λέκτορες),

- Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού (επί θητεία, μόνιμοι, ΙΔΑΧ και με έμμισθη εντολή),

- Δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας,

- Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

- Διδάσκοντες Π.Δ. 407/80 και

- Συμβασιούχοι που στελεχώνουν διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου, έως και την 11η Μαΐου 2018, τα εξής δύο (2) δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για Επιμόρφωση, προσβάσιμη στον σύνδεσμο:

http://www.anova.gr/ErasmusApplications/PI/OutgoingStaff_Training/

2. Γραπτή πρόσκληση για Επιμόρφωση (ηλεκτρονικό μήνυμα ή έντυπη επιστολή) από το Τμήμα/Υπηρεσία υποδοχής του φορέα υποδοχής. Στην πρόσκληση θα αναφέρονται κατ’ελάχιστον, τα ακόλουθα:

(i) Ονοματεπώνυμο προσκεκλημένου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
(ii) Υπηρεσία υποδοχής του Ιδρύματος/Φορέα υποδοχής
(iii) Αντικείμενο επιμόρφωσης
(iv) Ημερομηνίες επιμόρφωσης

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

  • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
    Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
    45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
  • FAX: (+30) 26510-07024
  • Email: piro@cc.uoi.gr