Πρόκειται να ολοκληρώσε περίοδο κινητικότητας για πρακτική άσκηση (τι πρέπει να κάνετε πριν τη λήξη της κινητικότητας);

Είστε εδώ

Οι μετακινούμενοι φοιτητές, πριν τη λήξη της κινητικότητάς τους θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση, υπογραφή και σφραγίδα (εάν είναι δυνατόν), από το φορέα υποδοχής, της ενότητας

After the mobility της Συμφωνίας Πρακτικής Άσκησης (Learning Agreement for Traineeships) και της
Βεβαίωσης ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης

Επίσης, θα προωθήσουν σαρωμένα αντίγραφα των καρτών επιβίβασης (boarding passes) στην ηλεκτρονική διεύθυνση empezari@uoi.gr, ή/και των εισιτηρίων όπου αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης, στο πλαίσιο της μετακίνησής σας (ταξίδι) για το Πρόγραμμα Erasmus+
(κινητικότητα με σκοπό τις Σπουδές ή/και την Πρακτική Άσκηση).

Υπενθυμίζουμε ότι τα εν λόγω παραστατικά αποτελούν δικαιολογητικά μετακίνησης του συμμετέχοντα και όχι αποδεικτικά αποζημίωσης.

Οι φοιτητές θα υποβάλλουν τα ως άνω έγγραφα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Με τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές θα λάβουν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(i) αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, το EU survey.
Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν το λάβουν, παρακαλούμε να ενημερώσουν το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (atsefou@cc.uoi.gr).

(ii) αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το 2ο τεστ γλωσσικών δεξιοτήτων OLS (εφόσον η γλώσσα πρακτικής άσκησης δεν ήταν τα ελληνικά).

(Παρακαλούμε να ελέγχετε τα εισερχόμενα μηνύματά σας αλλά και τα 'ανεπιθύμητα' - spam).

Ενημερώνονται οι μετακινούμενοι φοιτητές ότι η δεύτερη δόση της οικονομικής επιχορήγησης θα τους καταβληθεί αφού ολοκληρωθούν οι ως άνω διαδικασίες και εφόσον το Τμήμα προέλευσης του κάθε φοιτητή αναγνωρίσει την περίοδο σπουδών ή πρακτικής και ενημερώσει σχετικώς το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

  • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
    Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
    45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
  • FAX: (+30) 26510-07024
  • Email: piro@cc.uoi.gr