Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Διεθνής Κινητικότητα)

Είστε εδώ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Χώρα - Εταίρος: Γεωργία

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Faculty of Humanities, Faculty of Social and Political Sciences, Faculty of Economics and Business, Institute for European Studies) - PIC Number: 999516034

Γνωστικό αντικείμενο: Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΜΜΕ και ΝΤ, Ποσοτικές μέθοδοι Έρευνας –εισαγωγή στην εφαρμοσμένη  Στατιστική

Εισηγητής: Καθηγήτρια Τζένη Παγγέ

Προβλέπονται:

 • Δύο εισερχόμενες κινητικότητες μεταπτυχιακών φοιτητών για σπουδές (διάρκειας 3 μηνών)
 • Δύο εισερχόμενες κινητικότητες για διδασκαλία (μέγιστης διάρκειας 10 ημερών)
 • Μία εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία (μέγιστης διάρκειας 10 ημερών)

 

Χώρα - Εταίρος: Μαυροβούνιο

University of Montenegro (Faculty of Architecture) - PIC Number: 934163351

Γνωστικό αντικείμενο: Σπουδές στην Εκπαίδευση (Εκπαίδευση με Νέες Τεχνολογίες)

Εισηγητής: Καθηγήτρια Τζένη Παγγέ

Προβλέπονται:

 • Δύο εισερχόμενες κινητικότητες για διδασκαλία (μέγιστης διάρκειας 10 ημερών)
 • Δύο εξερχόμενες κινητικότητες για διδασκαλία (μέγιστης διάρκειας 10 ημερών)
 • Μία εισερχόμενη κινητικότητα υποψ. διδάκτορα για σπουδές (διάρκειας 3 μηνών)
 • Μία εξερχόμενη κινητικότητα υποψ. διδάκτορα για σπουδές (διάρκειας 3 μηνών)

 

 

Επικοινωνια

Όποτε επιθυμείτε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε να παρατηρήσετε κάτι σε σχέση με την δράση μας αφήστε μας το μήνυμά σας

Αποστολή Μηνύματος

Στοιχεια Επικοινωνιας

 • Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
  Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
  45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 • Τηλέφωνο: (+30) 26510 07105, 07106, 07107, 07443, 07264, 07520, 07519
 • FAX: (+30) 26510-07024
 • Email: piro@cc.uoi.gr